שחקים תכנון כלכלי
ראשי >פעילות החברה >

פעילות החברה


חברת שחקים תכנון כלכלי בע"מ מבצעת את הבדיקות הבאות:

שחקים  חיובי בנקים  שחקים  עמלות   שחקים  יתרות זכות ותיקי השקעות  שחקים  יעוץ שוטף ללקוחות  שחקים

 

 
ולהלן פירוט הבדיקות:

חיובי ריביות

 • הריבית במסגרת אשראי מאושרת פריים + מרווח.
 • ריבית בחריגה ממסגרת אשראי פריים + מרווח +חריגה.
 • ריבית בחשבונות בהם מספר מסגרות אשראי.
 • ריבית תעריפונית כאשר לא קיימת מסגרת אשראי.
 • חישובי הצמדה בהלוואות.
 • ריבית בהלוואות צמודות.
 • ריבית פיגורים בהלוואות צמודות.
 • ריבית בהלוואות ריבית משתנה.
 • ריבית פיגורים בהלוואות.
 • ריבית פיגורים במט"ח.
 • ריבית בהלוואות חשבונות מט"ח ליבור +מרווח.
 • חישוב הפרשי שער.
 • ריבית פיגורים הלוואות מט"ח.
 • ריבית הנובעת מקונסולידציה של חובות ופריסת חובות.

עמלות

 • עמלות עובר ושב.
 • עמלות הקצעת אשראי.
 • עמלת ערבויות.
 • עמלות גביה שוברים.
 • עמלת תשלומים הו"ק.
 • עמלות מטבע חוץ.
 • עמלות ניירות ערך.
 • עמלות עריכת מסמכים.
 • עמלות תשלומים כרטיסי אשראי.
 • עמלות שונות.

 

 

יעוץ שוטף

 

ברירת המחדל במערכת הבנקאית היא לחייב את הלקוח בריבית תעריפונית.
חברת שחקים תנהל מעקב ובקרה באופן שוטף כדי לוודא שאכן מתקיים ההסדר כפי שסוכם עם הבנק בכל סוגי החיובים הנ"ל.

 • החברה ממליצה על שינויים והחלפת סוגי האשראי בהתאם לשינויים מקרו כלכליים.
 • החברה ממליצה על דרכי מימון העדיפות בהתחשב בנזילות ובתזרים המזומנים של הגוף הנבדק.
 • החברה משתמשת במקורות האינפורמציה שבידה ובבדיקה בין כל הבנקים בכדי להשיג את האשראי הזול ביותר.

 

 

יתרות זכות

 • ריבית פקדונות.
 • ריבית פחק.
 • בדיקת תיקי השקעות: תשואה, עמלות מעקב ובקרה אחר ניהול תיק.
שחקים תכנון כלכלי

 

©  כל הזכויות שמורות לשחקים תכנון כלכלי בע”מ

שחקים תכנון כלכלי  l  אברהם פררה 11 ירושלים   l   טל.  050-6361680  l  פקס. 02-6784692  l   אימייל.  shhakim22@gmail.com

הפעל נגישות

בניית אתרים